Notářství (Kancelář v Olten)

Naše kancelář v Olten Vám nabízí efektivní notářské služby za výhodných podmínek. Pro mezinárodní i národní klienty v obchodněprávních záležitostech provádí notářské ověření nebo notářský zápis. Soukromým klientům je k dispozici zejm. v dědickém nástupnictví a dalších věcech ve vztahu k dědictví.

Naše notářské služby v kanceláři v Olten zahrnují:

  • Založení společností
  • Zvyšování a snižování kapitálu
  • Usnesení společníků a orgánů společností
  • Manželské smlouvy, dědické smlouvy, závěti a další způsoby dispozice pro případ smrti
  • Notářské vidimace a legalizace