Czech Desk

Máte v úmyslu vyvážet české výrobky nebo služby do Švýcarska. Díky našim četným sítím a jazykovým znalostem Vám umožníme zpřístupnit cestu na švýcarský trh tak, aby pro Vás byla co nejméně zatěžující a vedla k co nejlepším a trvalým výsledkům.

Jsme schopni Vás efektivně doprovázet na poli švýcarských veřejných zakázek.

Jste český podnikatel a plánujete rozvinout podnikání ve Švýcarsku. My Vám poradíme, do jaké oblasti, jakým nejefektivnějším způsobem investovat, jakož i vynaložíme úsilí k zrealizování Vašich podnikatelských záměrů a myšlenek s cílem, zajistit dlouhodobou a udržitelnou rentabilitu Vašeho podniku.

 

Místem Vašeho podnikání je Česká republika, nebo máte v úmyslu tam založit svoji organizační složku.

Naše četné zkušenosti a dobré vztahy s úřady a zástupci hospodářství v České republice nám umožňují Vás profesionálně doprovázet při výstavbě a rozvoji Vašeho českého podnikatelského jádra. Pomůžeme Vám najít vhodné partnery, vyřídíme veškeré organizační záležitosti s podnikáním související, jsme schopni Vám poskytnou poradenství ať již v samém podnikatelském prvopočátku nebo v pokročilé fázi podnikání.

 

Kulturní osobitost České republiky a její vztah ke Švýcarsku jsou pro nás směrodatné. Na jejich základě vytváříme právní hodnoty, které včleňujeme do strategické i organizační podpory, jež Vám nabízíme.