Disclaimer / Výhrady

Obsah této webové stránky slouží výhradně k informačním účelům, nepředstavuje tudíž žádné poskytnují právní služby, ani jakoukoliv závaznou nabídku.

Komunikace prostřednictvím e-mailu je považována za méně spolehlivou, jistou a důvěrnou, než zprostředkování informace listovní poštou nebo faxem. Kontaktování ERB JAROCH HÜGI prostřednictvím e-mailu je považováno za souhlas s elektronickou odpovědí a následnou komunikací prostřednictvím e-mailu, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

Ačkoli advokáti zpracovávají e-maily pravidelně, nepřebírají záruku za jejich včasné zpracování. Kromě toho může být příjem e-mailů narušen z technických nebo provozních důvodů. ERB JAROCH HÜGI Vás proto prosí zasílat urgentní nebo důležitá sdělení poštou, kurýrem nebo faxem. Zaslání e-mailu na ERB JAROCH HÜGI nemá žádný vliv na běh jakýchkoliv lhůt. Chcete-li mít záruku, že byl Váš e-mail řádně doručen, požadujte prosím od adresáta potvrzení jeho příjmu.

Upozorňujeme, že zaslání e-mailu nezakládá mandátní vztah mezi odesílatelem a ERB JAROCH HÜGI nebo některým z jeho advokátů.