Sportovní právo

Také ve sportovní branži mají naši advokáti bohaté právní a operativní zkušenosti, díky kterým mohou v právních otázkách, stejně tak jako co se strategie a managementu týče, podporovat mezinárodní a národní sportovní spolky nebo kluby, sportovní marketingové agentury nebo provozovatele stadionů, média, sponzory, jakož i profesionální atlety.

Naše služby ve sportovním právu zahrnují zejména:

  • zastoupení v oblasti mediálních a marketingových sportovních smluv (včetně smluv z odvětví Host Broadcasting, Sponsoring, Hospitality nebo Merchandishing), jakož i při pořádání sportovních akcí (pořadatelské smlouvy apod.)
  • zastoupení v oblasti organizace, uspořádání a vedení svazů a sdružení (včetně Corporate Governance), stejně tak jako financování a výstavby sportovišť
  • zastoupení při uzavírání smluv s atlety, manažerských a trenérských smluv, jakož i při transferu mezi kluby
  • zastoupení v oblasti práv díváků, včetně opatření udělených v souvislosti diváckými přestupky