Smluvní právo

Všichni advokáti a právníci naší kanceláře mají ty největší zkušenosti v sepisování, úpravě a uzavírání smluv všeho druhu. Naše podnikatelská specializace nám umožňuje pragmatické a směrodatné smluvní řešení s efektivním výsledkem. Také v mezinárodním smluvním právu nabízí naši advokáti a právníci kvalitativně nejlepší výsledky.

Naše služby v odvětví smluvního práva zahrnují zejména:

  • Obchodněprávní smlouvy
  • Licenční a sponzoringové smlouvy
  • Distribuční a agenturní smlouvy
  • Kooperační smlouvy
  • Smlouvy o financování, leasingové a franšízové smlouvy
  • Kupní smlouvy, smlouvy o dílo a nájemní smlouvy
  • Pracovní smlouvy
  • Všechny druhy zvláštních smluv