Právo zábavního průmyslu

Díky mnohým právním a operativním zkušenostem na poli zábavního průmyslu jsou naši advokáti schopni doprovázet národní i mezinárodní filmové produkce a jejich financování, jakož i podporovat z hlediska právní stránky mezinárodní a národní klienty při odbytu a zpeněžení filmu. Zabýváme se též právními otázkami v oblastech hudby, umění, fotografií, tisku a internetu.

Našimi službami z odvětví práva zábavního průmyslu jsou zejména:

  • Mezinárodní a národní filmové produkce a financování filmu
  • Zpeněžení a distribuce filmu
  • Televizní a rozhlasové právo           
  • Autorské, nakladatelské a reklamní právo
  • Ochrana osobnosti