Právo nemovitostí

Obsáhlé profesní a soukromé zkušenosti umožňují naší kanceláři v nemovitostním právu poskytovat právní služby na vysoké úrovni. Doporovázíme transakce s nemovitostmi, poskytujeme právní služby ve vztahu k smluvnímu právu nemovitostí, provádíme dozor nad zhotoviteli staveb, stejně tak jako vyjednáváme s úřady katastru nemovitostí.

Našimi službami v právu nemovitostí jsou zejména:

  • Transakce s nemovitostmi
  • Smlouvy o dílo a architektní smlouvy
  • Základní a komplexní podnikatelské smlouvy
  • Facility Management, jakož i smlouvy o energii
  • Odpovědnost a pojištění při transakcích s nemovitostmi
  • Hypotekární zástavy a věcná břemena
  • Doprovázení zhotovitelů staveb