Obchodní právo, právo společností a právo kapitálového trhu

Nabízíme komplexní právní služby pro podniky a podnikatele všech odvětví. Díky dlouholetým zkušenostem známe právní potřeby podniků či podnikatelů z celkové perspektivy. Vyznačujeme se rozsáhlou expertízou nákupu a prodeje podniků, Joint Ventures, obchodně-právních smluv, přestaveb a restrukturalizací, právních otázek kapitálového trhu, sanací a insolventního řízení, jakož v oblasti pracovního práva. Přijímáme též mandáty od operativních společností pro výkon správních nebo nadačních rad.

V otázkách daňového práva spolupracujeme s námi známými externími poradci nebo s poradci našich klientů. Vyvstane-li u mezinárodních skutkových stavů otázka cizího právního řádu, spojíme se s námi známými odborníky v zahraničí.

Naše služby v odvětví hospodářského práva a práva obchodních společností zahrnují zejména:

 • Zakládání, přeměna, slučování a rozdělování, jakož i likvidace osobních a kapitálových společností
 • Joint Ventures, M & A-transakce, Private Equity- nebo Venture Capital-transakce
 • Zvyšování a snižování kapitálu, směnitelné dluhopisy a financování
 • Corporate Governance a organizace
 • Společenské smlouvy (zakladatelské smlouvy, smlouvy akcionářů, smlouvy mezi společníky ad.)
 • Financování a jeho záruky
 • Právo kapitálového trhu
 • Sanace a restrukturalizace, insolvenční právo
 • Podnikatelské nástupnictví
 • Pracovní právo a spoluúčast zaměstnanců
 • Zakládání a správa nadací
 • Zákonná odpovědnost