IT a telekomunikační právo

Naše kancelář poskytuje služby ve všech oblastech informační technologie. Prohloubené technické znalosti nám umožňují ve smluvních, organizačních nebo regulačních otázkách doprovázet podnikatele jak z branže IT, tak telekomunikací.

Naše služby v IT-právu a telekomunikačním právu zahrnují zejména:

  • IT-smluvní právo včetně distribučních a licenčních smluv, stejně tak jako (modulových) kupních smluv
  • Application Service Providing-Modelle
  • Právo elektronického obchodního styku (E-Commerce, též online/mobile)
  • Právo telekomunikační
  • Právo duševního vlastnictví jako ochrana a zpeněžení softwaru
  • Ochrana osobních údajů
  • IT-Outsourcing