Dědické právo

Těžištěm činnosti kanceláře v odvětví dědického práva je plánování pozůstalostí, včetně právní úpravy nástupnictví a struktury rozdělení majetku, dále klasická témata jako dědické a manželské smlouvy nebo zřizování nadací.