Oblasti činnosti

ERB JAROCH HÜGI poskytují právní rady a zastupují své klienty před soudy zejména v obchodních záležitostech.

V daňové oblasti ERB JAROCH HÜGI úzce spolupracují se sítí externích daňových odborníků nebo s daňovými odborníky určenými klientem.

V mezinárodních záležitostech ERB JAROCH HÜGI využívají svých kontaktů na renomované zahraniční advokátní kanceláře.