O nás

ERB JAROCH HÜGI je nezávislou advokátní kanceláří se sídlem v Curychu. Vyznačuje se svojí vysokou mezinárodní orientací, jakož i středem zájmu v oblasti podnikatelského sektoru. Naši advokáti a právníci poskytují právní služby podnikatelům, jakož i soukromým osobám z tuzemska i zahraničí a zastupují je dle potřeby v soudních, rozhodčích a správních řízeních. Nabídku našich právních služeb pak doplňují služby v oblastech outsourcingu právních oddělení, strategického a organizačního poradenství, stejně tak jako notářství (kancelář v Oltenu). Naše podnikatelská směrodatnost nám umožňuje poskytovat kvalifikované 360° právní poradenství.

Těžištěm činnosti naší kanceláře je hospodářské právo. Naše poradenská činnost zahrnuje komplexní otázky na poli obchodního práva, práva společností, smluvního práva, zvláště pak právní otázky ve finančí a pojišťovací branži, právo zábavního průmyslu, sportovní právo, IT a právo nemovitostí. Dále poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti s přistěhovalectvím cizinců, jakož i podporujeme zahraniční podnikatele v podnikáním ve Švýcarsku.

Disponujeme četnými zkušenostmi v poradenství vnitrostátních a zahraničních bank a jiných finančních institucí, správců majetku, obchodníků s cennými papíry, fondů, pojišťoven a zajišťoven a to zejména ve smluvních záležitostech a záležitostech týkající se dozorčího práva.

Zvláštní pozornost věnujeme též sportovnímu právu a právu zábavního průmyslu: Financování filmu, sportovní marketing nebo management jsou naší kanceláři stejně tak vlastní, jako právní a podnikatelské otázky s tím spojené.

Dalším velice významným tématem je pro nás Česká republika. Nabízíme komplexní právní služby ve vztahu Švýcarsko-Česká republika a to zvláště švýcarským podnikatelům, jež v České republice vyvíjí svoji podnikatelskou činnost nebo tam plánují expandovat. To platí též pro české podnikatele s plánovaným nebo stávajícím místem podnikání ve Švýcarsku.

Advokáti a právníci naší kanceláře disponují dlouholetou zkušeností a fundovanými znalostmi svého oboru. Byli činní jak v předních mezinárodních hospodářských kancelářích, tak na postech právních a operativních funkcí velkých podniků. Díky svým zkušenostem jsou nejlépe předurčeni k tomu, napomáhat plnění podnikatelských potřeb.

Advokáti jsou zapsáni v seznamu advokátů kantonu Curych a mají přístup ke všem švýcarským soudům a institucím. Jejich pracovními jazyky jsou němčina, angličtina, francouzština a čeština.